Wednesday, December 19, 2018
   
Text Size
Login

Τα ΜΜΕ έκαναν "γαργάρα" σκάνδαλο μεγαλύτερο της υπόθεσης "Βατοπεδίου"

Η Βουλή ψήφισε Νόμο, που αποχαρακτηρίζει άνω των 200.000 στρεμμ. Δασικών εκτάσεων

Συγγενικά πρόσωπα Βουλευτών, α΄ και β΄ βαθμού, σχεδόν όλου του κομματικού φάσματος ευεργετήθηκαν από τις φωτογραφικές διατάξεις του Νομοσχεδίου «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση & Ιδιωτική Πολεοδόμηση - Βιώσιμη Ανάπτυξη - Ρυθμίσεις Δασικής Νομοθεσίας», που ψηφίστηκε στο Β΄ Θερινό τμήμα της Βουλής και ήδη meimarakhs.jpg - 41.27 Kbαποτελεί Νόμο του Κράτους. Οι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου είχαν ηθικό κώλυμα και κώλυμα ευπρεπείας να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, αφού μέσω της ψήφισης των συγκεκριμένων διατάξεων επωφελούνται πιθανότατα οι ίδιοι ή συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού. Οι επωφελείς για τους ίδιους προκλητικές.. αυτές ρυθμίσεις, που αφορούν έμμεσα, άνω των 200.000 (διακοσίων χιλιάδων), περίπου, στρεμμάτων Δασών και Δασικών εκτάσεων, όλης της Χώρας και άμεσα, άνω των 30.000 (τριάντα χιλιάδων), περίπου, έχουν να κάνουν, κύρια, με εικονικές οροθεσίες Δασών, Δασικών και Αναδασωτέων εκτάσεων, σε καθορισμούς ορίων οικισμών, που φέρονται ότι προϋφίστανται του 1923. Όμως πολλοί εξ αυτών έχουν συσταθεί μεταπολεμικά (μετά το 1940) και το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει αυτές τις συστάσεις, σαν ανυπόστατες πράξεις, που όμως οικοπεδοποιήθηκαν και οικοπεδοποιούνται ακόμη αλλά έχουν χτιστεί μόνο, ως προς το 1/3, ενώ, με αυτές τις ρυθμίσεις, χαρίζουν στα οργανωμένα συμφέροντα και τα υπόλοιπα 2/3. Επίσης, ενάντια στα όσα έχει κρίνει το ΣτΕ και σε βάρος του Δημοσίου και του Περιβάλλοντος αντιμετωπίζονται οι εκτάσεις, που εγκαταλείφθηκαν μεταπολεμικά, από τη συστηματική γεωργική εκμετάλευση, σαν ασύμφορες και έγιναν Δάση και Δασικές εκτάσεις. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά των Εκπροσώπων της Ελληνικής Βουλής συνιστά κραυγαλαία παραβίαση του Συντάγματος, ως προς την άσκηση της Βουλευτικής τους ιδιότητας, αφού, κατ' ουσίαν, μέσω αυτών, “ευλογούν τα γένεια τους” και ο Πρόεδρος της Βουλής ήταν υποχρεωμένος, να καλέσει αυτούς τους εκλεγμένους εκπροσώπους και να τους απευθύνει το ερώτημα, αν είχαν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον, από την ψήφιση αυτών των ρυθμίσεων. Παρά ταύτα, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων επιδεικτικά αγνόησε την από 4-8-2014, αίτηση, της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης (ΟΚΕ), προς αυτόν, με την οποία του εφιστούσαμε την προσοχή, καθώς οι εν λόγω διατάξεις ήσαν χαριστικές, υπέρ τρίτων και θα έπρεπε να ερωτηθεί το Σώμα, εάν υπήρχαν Βουλευτές είτε αυτοί είτε πρόσωπα του αμέσου περιβάλλοντός τους, που απεκόμιζαν ωφέλη από αυτές και να κληθούν να δηλώσουν, εάν έχουν κώλυμα, προς τούτο. Επίσης, αδιαφόρησε για την παρότρυνσή μας, να ζητηθεί από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, για θέματα Δημόσιας Περιουσίας, να προβεί σε μια δήλωση προς το Κοινοβουλευτικό Σώμα, ότι, με αυτά που περιλαμβάνονται στις διατάξεις τους, δεν ζημιώνεται το Δημόσιο και η θέση του, σε σχέση με όσα υποστηρίζει, σήμερα, σε δίκες που τρέχουν με αυτό. Και αυτό το προτείναμε γιατί με τις εν λόγω ρυθμίσεις, σχετικά με τα όρια των οικισμών, των προ του 1923, που είναι ενάντια στο πνεύμα και στις ερμηνίες του ΣτΕ, καταργείται κατ'ουσίαν το τεκμήριο του Δημοσίου και αποχαρακτηρίζονται Δάση και Δασικές εκτάσεις, με τρόπο που μπροστά τους, το σκάνδαλο του Βατοπεδίου ωχριά.

 

Διεξαγωγή Δημοψηφίσματος

Οι περισσότερες από τις εκτάσεις που παραχωρεί το Δημόσιο,είναι Εθνική περιουσία,σύμφωνα με την συνθήκη ανεξαρτησίας από τους Τούρκους και για την παραχώρηση της,απαιτείται η λαϊκή συναίνεση,με την διεξαγωγή Δημοψηφίσματος,όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Ephemeris

Sagittarius
Sun in Sagittarius
17 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
13 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
11 day(s) old

ΕορτολογιοLogin Form